WEILOVÁ, Františka, roz. Reichová

narozena 30. 11.1886 Lubná 19

Dcera Jakuba Reicha, obchodníka v Lubné, později v Rakovníku, a Růženy Kohnové ze Sence.

Manželka Emila Weila (nar. 27. 6.1879 Zlíchov), řezníka a uzenáře ve Zlíchově, matka dvou dětí:

  • Rudolf (nar. 14. 8.1921 Senec)  
  • Hana (nar. 25. 1.1924 Senec)

Celá rodina byla odvezena dne 26. 2.1942 transportem „Z“ z Kladna do Terezína, odtud pak dne 17. 3.1942 transportem „Ab“ do transitního tábora Izbica, nedaleko Lublina v Polsku, odkud byli deportováni do některého z okolních vyhlazovacích táborů - Majdanek, Belžec, Chelmno nebo Sobibor. Všichni zahynuli.