Indikační skica katastrální mapy z roku 1841

Originál této mapy se nachází v Národním archivu v Praze.

Jedna kopie ve formátu 1 : 1 (rozměry asi 1,50 na 1,20 m) je vystavena ve vstupní hale Státní okresního archivu v Rakovníku a je běžně přístupná veřejnosti, druhá je ukryta někde na Obecním úřadě v Lubné.