SVÍTEK, Vladimír

nar. 11.10.1893 Lubná 3

Syn Adolfa Svítka, rolníka v Lubné 3, původem ze Senkova u Loun, a Boženy Šnajberkové z Lubné 3

Ruský legionář. Rolník v Lubné 3. Odveden byl v roce 1914, do války odešel v září 1914 se 6. zeměbnraneckým hulánským plukem. Zajat byl 28. 7.1916 u Chlebičína. Do legie byl zařazen 3. 6.1917. Dne 27. 9.1918 byl raněn u Balašovky. Do legie znovu zapsán 9. 9.1918, když se navrátil z bolševického zajetí. Sloužil jako dešátník výzvědné roty 4. pluku. Kornilovský úderný pluk. Do vlasti byl evakuován lodí America.