PERGLER, Stanislav

nar. 4. 5.1895 Lubná-cihelna

zmř. 21. 6.1942 Brno, popraven za účast v odbojové skupině Obrana národa)                            

Syn Jana Perglera, nádeníka v cihelněv Lubné, a Julie Benešové z Hřebečník 14

Ruský legionář. Důstojník čs. armády.