čp. 66  (odděleno od čp. 20)
 

     Dne 19. ledna 1861 byla, podle výměru c. k. okresního soudu v Rakovníku z 30. listopadu 1857, do gruntovní knihy zapsána polovina rozdělené usedlosti čp. 20 na Antonína Knora a jeho manželku Annu rozenou Benešovou.[1]

     K této polovině patřilo 13 jiter 829 7/12 sáhů čtverečných orných polí, 2 jitra 1097 5/6 sáhů čtverečných luk, zahrad a pastvišťat, a 5 jiter 116 11/12 sáhů čtverečných lesů. To vše v odstupní ceně 1600 zlatých. Zaplacení této částky bylo pojištěno právem zástavním na této nové usedlosti pod čp. 66, stejně tak povinnost Antonína Knora vystrojit funus svému otci Václavu Knorovi a jeho manželce Marii jako odstupujícímu hospodáři.

     V gruntovní knize bývá tato část rozděleného gruntu označována jako čp. 20b.

 

 


[1] SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 65r – 67r.