čp. 34  
 

     Na základě vrchnostenského povolení, datovaného v Praze 3. dubna 1783, nechal si Josef Chytrý vlastním nákladem na obecním místě vystavět chaloupku, která měřila na délku 26 loket, na šířku pak 7 loket.[1] Místo k postavení chalupy si Josef Chytrý koupil od obce za 10 zlatých, avšak skrze jeho chudobu a nemožnost jemu takové celá obec odpustila. Každoročně měl obci platit 2 zlaté jako činži a vyměřenou patentní činži Milostivé Vrchnosti vybejvati a na poselství zároveň s druhejma choditi povinen bude.

     Tato chaloupka byla prošacována za sumu hlavní 34 kop grošů a byla zcela zaplacena.

     Někdy těsně po roce 1817 měl chalupu převzít František Mladý, avšak zápis o tom byl zanešen již do další gruntovní knihy.

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 352v.