JUSTRA, Vilém – stár 30 let

nar. 10. ledna 1891 v Lubné čp. 87

Syn Antonína Justry, strojníka v Lubné čp. 87, a Anny Hornofové ze Všetat.

Zemřel 27. dubna 1918 v Bohnicích, patrně na následky zranění nebo jiných válečných útrap.