Návrh oprav a investic v kostele sv. Jiří v Lubné

Zatím samozřejmě není jasné, kolik finančních prostředků se nám podaří shromáždit, takže zatím není jasné, co všechno se za tyto peníze podaří opravit. Domníváme se, že by měly být podniknuty tyto práce, jež by mohl Nadační fond finančně podpořit nebo zcela zaplatit:

01. Odstranění vlhkosti

Mohlo by být užitečné mj. zřídit nejlépe kované ozdobné mříže u hlavního vchodu do kostela. Pokud by podobné mříže byly také u dveří v sakristii, mohl by kostel v letních měsících být takto otevřen a větrat. 

02. Stavební a umělecko-historický průzkum

Bylo by zajímavé zjistit, zda se pod vrstvami bílého nátěru na stěnách uvnitř kostela nenacházejí nějaké starší malby. V případě nálezu nějakých zajímavých fresek by jejich restaurace byla finančně velmi náročná, avšak určitě by to stálo za to.

03. Vyhubení červotoče

Ve všech dřevěných předmětech uvnitř kostela je po mnoho let usazen červotoč. Bude nutno posoudit, zda stačí jen červotoče vyhubit a dřevěný mobiliář restaurovat nebo nechat zhotovit repliky. K posouzení tedy je určen oltář a zábradlí před ním, kazatelna, lavice a zpovědnice.

04. Restaurování oltářního obrazu sv. Jiří

Vlivem vlhkosti je obraz pokryt bílou plísní. Obraz se tedy musí prohlédnout, očistit a zrestaurovat. I přes vrstvu plísně působí postava sv. Jiří na bílém koni velmi impozantně.

05. Oprava oltáře a doplnění chybějících částí

Zde bude nutno prohlédnout vyřezávané zbytky, jež se nacházejí v kostele, a posoudit, jestli to nejsou zrovna ty části, které chybějí. Od prvního pohledu postrádáme božské oko, které bylo původně umístěno nad oltářním obrazem, nejméně dva andělíčky, a jiné části. Chybějící části bude nutno za pomoci řezbáře doplnit.

06. Dřevěná socha Panny Marie z konce 16. století

Na staré pohlednici, která vznikla někdy kolem roku 1910, je po pravé straně oltáře nejasně vidět dřevěná socha Panny Marie z konce 16. století. Je uložena mimo kostel a určitě by nemohla být jako originál vrácena zpět. Nahradit by ji mohla věrná replika, zhotovená kvalitním řezbářem.

07. Kompletní oprava a zprovoznění varhan

Varhany byly nejhůře poškozeny nezjištěným občanem, který využil kdysi toho, že kolem kostela bylo postaveno lešení, vlezl dovnitř, uloupil cínové píšťaly a odnesl do sběru, kde za ně dostal pár korun. Z varhan tak zbyla v podstatě jen skříň plná červotoče. Podle názoru odborníků není tento nástroj ještě zcela Zničen a odepsán, takže bylo by možno ho zrekonstruovat a opravit tak, aby mohl ještě dlouho sloužit potěše ucha i ducha. Podle předběžných odhadů by jen tato oprava přišla asi na 750.000 Kč.

08. Zabezpečení kostela

Aby se někdy v budoucnu nepřihodilo, že do kostela se vloupá zase nějaký ten zlodějský nebo vandalský občan, bude určitě nutné do kostela namontovat zabezpečovací zařízení, které by na jeho nelegální vstupu hned upozornilo policii.

09. Další nutné práce

Ne vše bylo možno v tomto „krátkém“ přehledu vyjmenovat. Jistě bude nutné prozkoumat stav krovů a střechy kostela, opravit cihlovou dlažbu, opravit zábradlí před oltářem, zajistit izolaci zdiva proti pronikání vlhkosti zvenčí a tak dále, a tak podobě.

10. Plány rekonstrukce

Aby všechny opravy mohly proběhnout, bude nutné vypracovat a zaplatit projekt rekonstrukce a prováděcí plán.

Veškeré opravy kostela by měly proběhnout po vzájemné dohodě těchto institucí:

  • Arcibiskupství pražské – majitel kostela
  • Farní úřad Petrovice – duchovní správce
  • Národní památkový úřad – jeho závaznými stanovisky se oprava kostela musí řídit
  • Obecní úřad v Lubné u Rakovníka
  • Nadační fond kostela sv. Jiří v Lubné u Rakovníka – potenciální investor nebo spoluinvestor