ŠIML, Milan

nar. 1920 - 1924?

V lubenské obecní kronice se píše, že byl nasazen na nucené práce v Schönebecku v Německu. Po delší době, když měl národ na dovolenou,

nastoupil cestu domů k rodičům. "Cestou přes Říši k našim hranicím byl zatčen a více o něm nikco více nevěděl. Domů se již nenavrátil. Měl prý 22 roků.

Jiný zdroj uvádí, že se narodil v roce 1924 a že zemřel v roce 1944 v Berlíně na záškrt, kde asi byl vskutku nasazen na nucené práce.