VLČKOVÁ, roz. Stehlíková Věra

nar. 12.4.1922 Lubná 10

zmř.  7. 1.1983 Lubná

Dlouholetá přední sólistka plzeňské opery. Věra Vlčková začína v Opeře 5. května. Do angažmá v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla nastoupila v roce 1948 a setrvala v něm do roku 1980. Ztvárnila stěžejní sopránové role ve více než stovce inscenací, mezi nimi např. titulní role v Prodané nevěstě, Libuši, Tosce či Aidě. Diváci si ji pamatovali jako Kněžnu v Čertovi a Káče, Vendulku v Hubičce či Anežku ve Dvou vdovách, jako Hraběnku i Cherubína ve Figarově svatbě, Sentu v Bludném Holanďanovi, Taťánu v Eugenu Oněginovi. Uznání kritiky získala např. jako pěvecky i herecky dokonalá Jaroslavna v Knížeti Igorovi. S jevištěm se rozloučila postavou cizí kněžny v Dvořákově Rusalce. Na sklonku života žila v Lubné čp. 110 a zemřela v čp. 1 u Vlčků.

(Materiály k jejímu hereckému působení se nacházejí v Archivu města Plzně, ve fondu Rodinné archivy a osobní fondy, inv. č. 741 Vlčková Věra. Zde jsou uloženy její osobní doklady, výstřižky, divadelní programy a plakáty, deníky, zápisy poradního sboru opery, magnetofonové pásky, gramodesky, korespondence, aj.).