STEINEROVÁ, Kamila, ovdovělá Hirschová, roz. Völkerová

narozena 6. 7.1880

Spolu s manželem Danielem Steinerem (nar. 27. 4.1879 Drmoul, okr. Planá), c. k. strážmistrem dragounského pluku č. 14, bydlela v roce 1912 v Praze. Jako jejich poslední bydliště před transportem je uvedena obec Lubná u Rakovníka.

Z manželství s N. Hirschem měla syna Kamila, později jako provdaná Steinerová, dalšího syna Pavla (nar. ca. 1900). O těchto synech však nejsou k disposici žádné další zprávy.

Oba manželé byli dne 22. 2.1942 odvezeni transportem „Y“ z Kladna do Terezína, odtud pak dne 17. 3.1942 transportem „Ab“ do transitního tábora Izbica, nedaleko Lublina v Polsku, odkud byli deportováni do některého z okolních vyhlazovacích táborů - Majdanek, Belžec, Chelmno nebo Sobibor. Oba zahynuli.