Informace pro dárce

Přispět svým darem Nadačnímu fontu na opravu kostela sv. Jiří v Lubné lze několika způsoby:

1. Bezhotovostní převod

Bezhotovostní převod je v dnešní době tím nejrozšířenějším způsobem jak převést peníze z účtu na účet, jak například nakoupit v internetovém obchodě. Takovou platbu lze uskutečnit

  1. jednorázově,
  2. trvalým platebním příkazem, kdy z účtu dárce mohou nadačnímu fondu přicházet pravidelně peníze, třeba jednou za měsíc.

Číslo účtu u ČSOB: 272930711/0300

2. Finanční dar v hotovosti

Nadační fond může přijímat také dary v hotovosti. Ke každému takovému daru bude vystaveno potvrzení, a peníze obratem uloženy na účet nadačního fondu. Hotovostní finanční dary přijímají (nejlépe po telefonické domluvě): 

  • Vladimír Kejla, Ostrava, tel.: 724 284 212
  • Miroslav Bretšnajdr, Rakovník, tel. 775 665 535
  • Ing. Vít Kejla, Rakovník, tel. 777 745 009

 

3. Dary movité i nemovité

Na opravu kostela v Lubné lze přispět i jinými způsoby:

  • Odkazem v závěti, a to buď odkazem určité finanční částky, akcií, nemovitostí, výnosu s nějakého podnikání nebo nájmu, nebo jiných movitých věcí (např. sběratelských kolekcí – obrazů, mincí apod.).
  • Toto vše může dárce věnovat Nadačnímu fondu samozřejmě i za svého života. V takovýchto případech se správní rada bude snažit nalézt nejvýhodnější řešení při využití takovýchto věcí, a to buď jejich prodejem, nebo nejoptimálnějším využitím v dlouhodobém horizontu. Pokud to bude nutné, využije správní rada služeb právního zástupce nebo svěří péči o tento majetek řádnému správci. Jedinou podmínkou pro přijetí movitého nebo nemovitého daru je, že náklady na jeho správu nebo prodej nepřevýší finanční výnos z tohoto majetku.