SALUSOVÁ, Růžena

narozena  2.12.1894 Lubná 5

Dcera Josefa Saluse, obchodníka v Lubné čp. 5, a Anny Kohnové z Rakovníka. Svobodná. 

Dne 22. 2.1942 byla odvezena transportem „Y“ z Kladna do Terezína, odtud pak dne 17. 3.1942 transportem „Ab“ do transitního tábora Izbica, nedaleko Lublina v Polsku, odkud byla deportována do některého z okolních vyhlazovacích táborů - Majdanek, Belžec, Chelmno nebo Sobibor. Zahynula.