čp. 23 

 

     Lubenské obci patřící a do šacunku vzatá mohovitost a to, tato obec s povolením vrchního ouřadu v jejím vlastním držení, šacujíc se má[1]:

20 zlatých – 1 kovárnu z chalupy, nyní spáleniště s jednou zahrádkou,

60 zlatých – 1 obecní chalup, pastouška se zahrádkou,

  13 zlatých 57 krejcarů – pole prostřední 25 měřic 5/? po 6 zlatých,

106 zlatých – pole špatný 35 14/16 měřic po 3 zlatých,

    2 zlaté 30 krejcarů – lada 10 11/16 měřic po 15 krejcarech),

108 zlatých – luka prostřední 13 8/16 měřic po 8 zlatých,

  24 zlatých – luka špatný 6 měřic po 4 zlatých,

  12 zlatých – pastvišťata 189 měřic po 12 krejcarech

31 zlatých – porostliny 62 měřic po 30 krejcarech.

     To vše v součtu dělá 377 zlatých 27 krejcarů.

     Kterýžto šacunk k jistotě tuto knihami na žádost obce stvrzen a k vtělení povolen. 

     Tento zápis nese datum 17. července 1794.

     Patrně na základě tohoto šacunku si obec vypůjčila ze zádušní kasy Miloské (Milostín) 70 zlatých na postavení kovárny.

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 345r.